Czas na zapisy!

Trwa nabór ciągły do sekcji sportowych SMS Kamionki:

Badmintona

Szczegóły w zakładce zajęcia.

Jednostki treningowe realizować będziemy z intensywnością 1-3 x tygodniowo.